ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2558
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสรายุทธ ภูคัสมาศอนุบาลเขาสวนกวางศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สมุทรสงคราม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ
2นายอภิโชติ สิงห์น้อยบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1
3นายอดิศักดิ์ วงศ์สะอาดบ้านหนองกุงดิ่งถึงแก่กรรม 
4นายชัยเดช ศรีพรรณ์บ้านโนนพยอมถึงแก่กรรม 
5นายสงวน ไมตรีแพนบ้านหนองแวงคูป่าชาติลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4